انتخاب شهر
28427189(021)

شرایط همکاری با آژانس ها - تراولیو تخفیفان گردشگری

تراولیو  از آژانس های فعال و دارای مجوز بند ب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ‏دعوت به همکاری می نماید. از تمامی آژانسهای فعال در بستر اینترنت که دارای شرایط زیر هستند دعوت به همکاری بعمل ‏میاید:‏

• ارائه مجوز “بند ب” معتبر (ارسال اسکن رنگی)
• دارا بودن وب سایت فعال و بروز

چنانچه از شرایط فوق بهره مند هستید ایمیلی با عنوان “همکاری در  تراولیو ” به آدرس ‏Info@travelio.ir‏ ‏ارسال بفرمائید . مجوز بند ب خود را همراه ایمیل ارسال کنید وتوضیحاتی از فعالیت های آژانس و مقاصدی که در آنها فعال ‏هستید به همراه شماره های تماس مدیر عامل  را ارائه بدهید.  ارسال درخواست به معنی پذیرش همکاری نیست و مدیریت سایت نسبت به بررسی و اعلام نتیجه به درخواستها اقدام خواهد نمود. خواهمشند است در این مورد فقط از طریق ایمیل درخواستهای خود را ارائه بدهید.