انتخاب شهر
28427189(021)

نحوه همکاری با آژانس ها - تراولیو تخفیفان گردشگری

آژانس های همکار به 3 صورت میتواند با تراولیو همکاری کنند .

حالت ثابت 

 

  • در حالت ثابت هزینه اشتراک 350 هزارتومان برای یک تور  میباشد
  • تسویه حساب با آژانس 15 روز پس از  پایان  تور  میباشد
  • هزینه اشتراک ابتدا گرفته میشود

حالت ماهیانه

  • در حالت ماهیانه هزینه اشتراک یکماهه برای 20 تور  مبلغ 4 میلیون تومان میباشد
  • تسویه حساب با آژانس یکماهه میباشد
  • هزینه اشتراک ابتدا گرفته میشود
  • بسته های 3ماهه ،6 ماهه ،12 ماهه دارای نامحدود تور میباشد

درصدی 

  • در حالت درصدی هزینه اشتراک درصدی از میزان فروش میباشد
  • تسویه حساب با آژانس 15 روز پس از  پایان  تور  میباشد
  • هزینه ای از آژانس دریافت نمیشود

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خواست خود را به  ایمیل info@travelio.ir ارسال کنید